Hizmet Sözleşmesi

CLİAWEB - WEB BARINDIRMA VE İNTERNET HİZMETLERİ - HİZMET SÖZLEŞMESİ
Hizmet Sözleşmesi - PDF İndir

1- TARAFLAR


1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan CLİAWEB Web Barındırma ve İnternet Hizmetleri (CLİAWEB olarak anılacaktır) ile yeni müşteri kaydı bölümünde detayları belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında CLİAWEB 'e ait olan http://www.cliaweb.com Internet adresi üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayacaktır.

1.2: CLIAWEB web barındırma sitesi TEKNOAS BİLGİSAYAR firmasının alt hizmetidir. TEKNOAS BİLGİSAYAR işletmesi CLİAWEB web barındırma sitesine aracı hizmet sağlayıcılığı yapmaktadır. İşletme vergi numarası CLİAWEB sitesinin İletişim kısmında yer almaktadır.

1.3: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Web sitemize kayıt olan kişiler veya kurumlar hizmet sözleşmemizi okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.


2- KONUSU


2.1: İs bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında CLİAWEB'e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.


3- SORUMLULUKLAR


3.1: Müşteri, en az on sekiz (18) yaşında olduğunu ve/veya yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

3.2: Müşteri, sözleşmeyi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına akdediyor ise, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiye haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumda siz, sizin ya da Kullanıcı terimleri bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra CLİAWEB tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilginiz dahilindedir.

3.3: CLİAWEB, kurumsal üyeliklerde, sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, CLİAWEB ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi CLİAWEB'in mükellefiyeti değildir.

3.4: Kurumlar adına temsil ve ilzama yetkili olduğu bilgisine istinaden hareket eden gerçek kişilerin kurum ile ilişiğinin kesilmesi halinde CLİAWEB'in bu hususu kendiliğinden tespit imkanı olmadığı tarafların malumu olmakla birlikte, kurumu temsilen hareket etmekte olan kişi/kişilerin kurumla ilişiğinin kesildiği bilgisi kurum tarafından ivedi olarak CLİAWEB'e bildirilmemiş ise, oluşabilecek tüm maddi ve manevi zararlardan kurum ve anılan gerçek kişi sorumlu olacaktır. CLİAWEB'e bu yönde bir bildirimin yapılmasının ardından CLİAWEB tarafından bir hizmetin gerçek hak sahipliğinin tespitinin yapılması imkanı bulunmadığından CLİAWEB'in kayıtlarında yer alan kişi/kurum bilgileri dikkate alınacaktır. Bu sebeple kurumu temsilen sözleşmenin tarafı olan kimselerin tüm kayıtları kurum adına yaptırmış olması esastır. Kişilerin kurumları temsilen hareket etmekte olmasına karşın bu yönde bir bilgilendirmenin CLİAWEB'e yapılmamış olması halinde, CLİAWEB'in uhdesinde bulunan kayıtları dikkate almasından kaynaklanacak 3. Kişilerin de uğradığı zararlar dahil olmak üzere tüm maddi ve manevi zararlardan her ne nam ve hesap altında olursa olsun CLİAWEB'in sorumlu tutulamayacağı MÜŞTERİ tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

3.5: CLİAWEB, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile CLİAWEB ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.6: Ödeme sekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler CLİAWEB tarafından bildirilecektir.

3.7: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra CLİAWEB, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sQL ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.8: Müşteri aldığı hizmet dahilinde CLİAWEB tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken CLİAWEB tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli yada ücretsiz ve/veya sınırlı yada sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.9: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakki bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.10: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.11: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Is bu konuda doğabilecek sorunlardan CLİAWEB'e herhangi bir kusur iletilemez.

3.12: Müşteri, CLİAWEB’den kiralamış olduğu hizmetlerin son ödeme tarihlerini geçirmeksizin (Son ödeme tarihinden itibaren şu gün sayısı kadar gecikebilir; Alan Adlarında 10 gün, Paylaşımlı hostinglerde 5 gün, VPS - VDS veya Fiziksel Sunucularda 2 gün, Lisanslarda 1 gün) oluşturulan fatura bildirimine istinaden ücreti ödemesi gerektiğini, eğer ödeme belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilmez ise hizmetinin “kalıcı” olarak silineceğini, ve bu durumda herhangi bir hak talebinin olamayacağını kabul eder.

3.13: CLİAWEB sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. CLİAWEB kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya CLİAWEB kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. CLİAWEB hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silme hakkına sahiptir.

3.14: CLİAWEB, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. CLİAWEB müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakim işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen CLİAWEB hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan CLİAWEB sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece Müşterinin sorumluluğundadır.

3.15: CLİAWEB, Müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş domain name tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen domain name'in sahibi Müşteridir. CLİAWEB bu konuda Müşterinin talepleri doğrultusunda domain name üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından domain name üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa sürede yapacaktır.


4- YEDEKLEME KOŞULLARI


4.1: CLIAWEB üzerinden satın aldığınız hizmetlerin tümünde yedekleme ile ilgili herhangi bir ekstra özellik satın alınmaz ise verileriniz tarafımızca yedeklenmez, bu gibi durumlarda sorumluluk size aittir.

4.2: CLIAWEB paylaşımlı hosting ve reseller hosting hizmetlerinde opsiyonel olarak sunucu seviyesinde vmdk kalıp yedek alır. Bu yedekleme olası disk sorunları içindir. Bu yedek tipi MÜŞTERİ'ye sunulamaz, MÜŞTERİ eğer yedekleme istiyor ise haricen yedekleme hizmeti satın almalıdır.

4.3: MÜŞTERİ satın aldığı hizmetlerde kendi hatası ile kaybettiği verilerden, hatalı işlemlerinden ötürü CLIAWEB'i sorumlu tutamaz. Hizmetlere ait veriler hizmet sahibinin yani MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.

4.4: MÜŞTERİ ödeme yapmaması sonucu, son ödeme tarihi geçen bir hizmetin yedeğini talep edemez. Ödeme yapmaması sonucu silinen hizmetleri için CLIAWEB'i sorumlu tutamaz.

4.5: MÜŞTERİ hizmetlerin barındığı sunucularda beklenmeyen donanımsal arızalar (örneğin disk arızası gibi) meydana geldiğinde bu arızadan ve veri kayıplarından ötürü CLIAWEB'i sorumlu tutamaz.


5- SÜRE


5.1: Is bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin Internet ortamından CLİAWEB 'e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri baslar.

5.2: Sözleşme süresi Müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

5.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 7 is günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme ayni şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)


6- ÜCRET


6.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplanır ve Müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

6.2: CLİAWEB önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3: Ücret fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

6.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 3. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise Müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya CLİAWEB'e elden ödemekle yükümlüdür.

6.5: Ödemenin gecikmesi durumunda CLİAWEB kur farkı faturası kesme hakkini saklı tutar.

6.6: CLİAWEB, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkini saklı tutar.

6.7: CLİAWEB, son ödeme tarihi geçen bir hizmeti sözleşmemin (3.12) numaralı maddesine uyulmadığı taktirde “kalıcı” olarak sonlandırma (silme) hakkını saklı tutar..

6.8: Sipariş esnasında belirtildiği gibi domain/alan adi işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.

6.9: Ücret iadesi sadece Paylaşımlı Web hosting ve Bayi Hosting (reseller) hizmetleri için geçerlidir. Alan adı kaydı-transferi, VPS-VDS, kiralık sunucu, SSL sertifikası, co-location, lisanslama, yazılım ve diğer hizmetler için iade söz konusu değildir. Ürünün aktifleştiği süreden itibaren en geç 3 gün içerisinde iade koşullarına uygun hizmetler için iade talep edilebilir.

6.10: Ücret iadesi ile ilgili detaylar https://www.cliaweb.com/iade-sozlesmesi.html adresi üzerinde belirtilmektedir. İş bu sözleşmeye ektir.


7- ASKIYA ALINMA


7.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan Müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı CLİAWEB, Müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını kalıcı durdurma hakkını saklı tutar.

7.2: Bu durumun devam süresince Müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloke edilerek gelen e-mailler geri çevrilir. Müşteri eğer yükümlülüklerini yerine getirmedi ise askıdan alma talebinde bulunamaz.

7.3: Paylaşımlı Hosting ve Reseller (Bayi) Sunucusu üzerinde site başına en fazla CPU ve kullanım oranı %30 Ram ve Mysql Kullanım oranı ise %7'dir . %30 ve %7 'i geçen kullanıcı hesapları , ilk uyarının ardından askıya alınır. Ve daha uygun çözüm önerilir.

7.4: Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği Müşterilerimize aittir. Chmod 777 'den kaynaklanabilecek yada yazılımınız ile ilgili güvenlik açıklarından oluşacak sonuçlardan CLİAWEB sorumlu değildir.

7.5: SPAM, alicinin isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, CLİAWEB' e olan güveni zedelediği gibi, ayni zamanda CLİAWEB sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, Müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir. CLİAWEB' den Hosting, Reseller veya Sunucu hizmeti alanlar SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, CLİAWEB' den SMTP hizmeti alsınlar yada almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. Ayrıca Dovecot gibi pop imap mail alım servislerinin yoğun olarak kullanımı yasaktır. Hosting hizmeti bir mail servisi değildir, yalnızca web site barındırma ve önemli verilerinizi tutma amaçlıdır.

7.6: VPS ve VDS (Sanal Sunucu) hizmetlerinde Aylık Trafik limitlendirilmemiş olsa bile en fazla taahüt edilen Adil Kullanım Noktası (AKN) aylık 4 TB (terabayt) a kadardır. Adil Kullanım Noktası'nın aşılması durumunda hat hızı yavaşlar veya erişim durabilir. Bu durumda CLİAWEB ilgili hizmete erişim garantisi sunamaz. Eğer AKN (Adil Kullanım Noktası) aşımının CLİAWEB alt yapısına zarar verici veya illegal bir kullanım olduğu tespit edilir ise CLİAWEB ilgili hizmeti kalıcı olarak durdurabilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ'nin askıdan alma talebinde bulunma hakkı söz konusu değildir.

7.7: GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR
CLİAWEB servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.

7.8: SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR
CLİAWEB servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı.

7.9: DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM
Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ('hacking' veya 'hacker' olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ('port scan', 'stealth scan' v.b. aktiviteler) için kullanılması.

7.10: VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER
Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya 'pinging', 'flooding', 'mailbombing', 'denial of service' gibi, diğer kullanıcıların, CLİAWEB ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.

7.11: DİĞER YASADIŞI AKTİVİTELER
Hizmeti alan MÜŞTERİ, CLIAWEB'in iş bu yasaklanan içeriklerden doğan zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda mutabıktır.

Paylaşımlı Web Hosting ve Bayi (Reseller) Hosting Barındırılması Yasak Materyaller :

 • Topsite'lar
 • Takipçi Scriptleri
 • IRC script'leri, bot'ları
 • Proxy script'leri/anonimleştiriciler
 • Korsan yazılım/warez
 • Resim Barındırma Script'leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
 • IP Tarayıcılar
 • Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
 • Mail Bomber'lar/Spam Script'leri
 • Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
 • Döküm dosyası/Mirror script'ler (rapidshare benzeri)
 • Ses dosyası barındırmak - mp3,wav,mp4 gibi (iki adetten fazla olanlar)
 • Video dosyası barındırmak - mpg,mp4,flv,mov gibi (iki adetten fazla olanlar)
 • Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
 • Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
 • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
 • Piyasayı belirleyen bankların programları
 • Çekiliş/kumar siteleri
 • Çekiliş/kumar ve bahis siteleri
 • MUD'ler/RPG'ler/PBBG'ler
 • Hacker'lığa odaklı siteler/arşivler/programlar (DDOS ve Phishing yazılımları dahil)
 • İllegal hesap / lisans satışını içeren siteler, crack siteleri
 • Casus yazılımlar ve bu yazılımların tanıtımını içeren yayınlar (Gizliliği ihlal eden içeriklerin tümü)
 • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
 • Adult (+18) içeriklerin/sitelerin her türlü yayını(eskort siteleri dahil)
 • Müstehcenlik / Erotizm içeren genel ahlaka aykırı içeriklerin/sitelerin her türlü yayını (T.C.K. 226)
 • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
 • Dolandırıcılık Siteler (aa419.org'da ve escrow-fraud.com'da sayılanlar da dahildir)
 • Mailer Pro (Toplu Mail Gönderimi Amacı İle Kullanım)
 • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
 • Telif İçerebilecek Her Türlü İçerik veya Yayın (Dizi ve filmlerin yayını dahil)
 • Yetki Belgesi Olmaksızın Bir Markanın Yetkilisi / Servisi Gibi Davranan Web Sitelerin Tümü (Tescilli Logo Dahil)
 • Yetkilendirildiği kanıtlanmaksızın Elektrik, Su, İnternet, Telefon TL Yükleme gibi online ödeme alan sitelerin tümü
 • Devlet Tarafından Yetkilendirildiği Kanıtlanmaksızın Devlet Kurum Sitesi Gibi Davranan Web Sitelerin Tümü (Örneğin Vize siteleri, E-devlet siteleri gibi ...)
 • BDDK Lisansı Olmaksızın Kredi Sağlama Vaadi Olan Web Sitelerin / İçeriklerin Tümü
 • BDDK Lisansı Olmaksızın EPİN, UKASH Sanal Para Satış veya Aracılık Hizmeti Sunan Web Sitelerin Tümü
 • İllegal (Yasa Dışı) Reklam Çalışması Amaçlı Kullanılan Web Sitelerin / İçeriklerin Tümü
 • T.C.K 132 ve 139 Maddelerini İhlale Yönelik, Üçüncü Şahıslara Ait Ses ve Görüntü Kayıtlarının Saklanması
 • Kredi Kartı Bilgileri, Sürücü Belgesi, Vize, Pasaport, T.C. Nüfus Cüzdanı gibi resmi ve özel evrakların saklanması
 • Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin önceden alındığı kanıtlanmaksızın ilaç ve benzeri sağlık ürünü satışı
 • Para Kazandırma vaadi sunan web sitelerin / içeriklerin tümü
 • Gerekli telif izinleri alınmaksızın online müzik dinlemeyi sağlayan sitelerinin / içeriklerin tümü
 • Yurt içi veya yurt dışı açık hat satış sitelerinin / içeriklerin tümü
 • Görev sitelerinin / içeriklerin tümü
 • Karikatür arşivi içeren sitelerinin / içeriklerin tümü
 • Mobil ödeme bozdurma sitelerinin / içeriklerin tümü
 • Evde paketleme kazanç sitelerinin tümü
Fiziksel ve Sanal Sunucu (VDS, VPS) Hizmetlerinde Barındırılması Yasak Materyaller :

 • Korsan Yazılım/Warez
 • IP Tarayıcılar
 • Bruteforce Programları/Script'leri/Uygulamaları
 • Mail Bomber'lar/spam script'leri
 • Escrow hesabı
 • Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
 • Yatırım sitelerine aracılık eden yazılımların/uygulamaların her türü
 • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
 • Çekiliş/kumar ve bahis siteleri
 • Hacker'lığa odaklı siteler/arşivler/programlar (DDOS ve Phishing yazılımları dahil)
 • İllegal hesap / lisans satışını içeren siteler, crack siteleri
 • Casus yazılımlar ve bu yazılımların tanıtımını içeren yayınlar (Gizliliği ihlal eden içeriklerin tümü)
 • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
 • Adult (+18) içeriklerin/sitelerin her türlü yayını(eskort siteleri dahil)
 • Müstehcenlik / Erotizm içeren genel ahlaka aykırı içeriklerin/sitelerin her türlü yayını (T.C.K. 226)
 • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
 • Dolandırıcılık Siteleri (aa419.org'da ve escrow-fraud.com'da sayılanlar da dahildir)
 • Mailer Pro (Toplu Mail Gönderimi Amacı İle Kullanım)
 • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
 • IPTV, Streaming (Online Yayın) her tür yayını
 • 100 Mbps Hat İznini geçebilecek ve Yüksek Trafik Oluşturabilecek her türlü yayın
 • Telif İçerebilecek Her Türlü İçerik veya Yayın (Dizi ve filmlerin yayını, barındırılması veya izinsiz yayınlanmasına aracılık edilmesi dahil)
 • Yetki Belgesi Olmaksızın Bir Markanın Yetkilisi / Servisi Gibi Davranan Web Sitelerin Tümü (Tescilli Logo Dahil)
 • Yetkilendirildiği kanıtlanmaksızın Elektrik, Su, İnternet, Telefon TL Yükleme gibi online ödeme alan sitelerin tümü
 • Devlet Tarafından Yetkilendirildiği Kanıtlanmaksızın Devlet Kurum Sitesi Gibi Davranan Web Sitelerin Tümü (Örneğin Vize siteleri, E-devlet siteleri gibi ...)
 • Yüksek kaynak tüketen online oyun yazılımlarının her türü (Metin2, GTA Online gibi)
 • BDDK Lisansı Olmaksızın Kredi Sağlama Vaadi Olan Web Sitelerin / İçeriklerin Tümü
 • BDDK Lisansı Olmaksızın EPİN, UKASH Sanal Para Satış veya Aracılık Hizmeti Sunan Web Sitelerin Tümü
 • T.C.K 132 ve 139 Maddelerini İhlale Yönelik, Üçüncü Şahıslara Ait Ses ve Görüntü Kayıtlarının Saklanması
 • Kredi Kartı Bilgileri, Sürücü Belgesi, Vize, Pasaport, T.C. Nüfus Cüzdanı gibi resmi ve özel evrakların saklanması
 • İllegal (Yasa Dışı) Reklam Çalışması Amaçlı Kullanılan Web Siteler, Uygulamaların Tümü ve Bu Çalışmaya Aracı Olarak Sunucu Hizmetlerinin Kullanılması
 • Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin önceden alındığı kanıtlanmaksızın ilaç ve benzeri sağlık ürünü satışı
 • Coin Hesap Uygulamaları, Coin Mining (Coin Madenciliği) Yazılımlarının (Bitcoin, Etherium vb) Tümü
 • Para Kazandırma vaadi sunan web sitelerin / içeriklerin tümü
 • Gerekli telif izinleri alınmaksızın online müzik dinlemeyi sağlayan sitelerinin / içeriklerin tümü
 • Yurt içi veya yurt dışı açık hat satış sitelerinin / içeriklerin tümü
 • Görev sitelerinin / içeriklerin tümü
 • Karikatür arşivi içeren sitelerinin / içeriklerin tümü
 • Mobil ödeme bozdurma sitelerinin / içeriklerin tümü
 • Evde paketleme kazanç sitelerinin tümü
Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde CLIAWEB, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.


8- FESİH


8.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada is bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 5 günden fazla devam etmesi halinde, CLİAWEB hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

8.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile is bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

8.4: Sözleşmenin sona erme süresinden önce Müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.5: Müşteri iş bu sözleşme maddelerinin kendisi ile ilgili olan kısımlarından tamamen sorumludur ve yerine getirmeyi taahüt eder. Yerine getirmemesi durumunda sözleşmenin tek taraflı fesh edileceğini kabul eder.

8.6: CLIAWEB sağladığı hizmetlerden alt yapısını olumsuz etkileyen veya illegal bir kullanım var olduğunu düşündüğü hizmetleri durdurmak ve sözleşmeyi tek taraflı fesh etme yetkisine sahiptir. Aynı durum maddelerde belirlenen şartlara uyulmadığında da geçerlidir.

8.7: Müşteri'nin herhangi bir CLİAWEB çalışanına hakaret etmesi veya kaba davranışlar sergilemesi, ilgili müşterinin hizmetlerinizin sonlandırılmasına ve müşteri hesabının kalıcı olarak kapatılmasına sebebiyet verecektir. Bu durumda sözleşme tek taraflı feshedilecektir. İade ise yapılmayacaktır.


9- İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ


9.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

9.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İs bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

9.3: CLİAWEB sözleşme süresi içinde Müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


10- ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ


10.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 5 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda CLİAWEB kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

10.2: Müşteri, İş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için CLİAWEB 'in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde CLİAWEB 'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


11- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ


11.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin Internet ortamında CLİAWEB'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). CLİAWEB gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir yada maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

11.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Muğla/Ortaca Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.