cPanel ssh komutları – sorunların çözümleri

Cpanel SSH Komutları

1 Sunucuya reboot çekmek

reboot

2 Cpanel’in /scripts klasöründe mysql priv. ‘ler için çeşitli scriptler bulunmaktadır. Erişim hatalarını düzeltmek için bu script’i kullanabilirsiniz,
Erişim hatası varsa bu kod düzeltecektir


/scripts/cleanupmysqlprivs

3 bu komut Mysqlde symlink e bakar yoksa yeniden oluşturur. (1 kerede yapmassa aynı komutu 2 veya 3 kere daha deneyin)

/scripts/restartsrv_mysql

4 mysql rpm lerini yeniden yükler

/scripts/mysqlup –force

5 perl modülünü günceller

/scripts/perlinstaller –force Bundle::DBD::mysql

6 php -apache yi yeniden derler

/scripts/easyapache

7 cpaneli update eder


/scripts/upcp

8 cpanel.config dosyasını düzenlemek için

/var/cpanel/cpanel.config

9 Apache restart için

service httpd restart

veya

/etc/rc.d/init.d/httpd restart

10 Apache durdurmak için

service httpd stop

veya

/etc/rc.d/init.d/httpd stop

11 Apache başlatmak için

service httpd start

veya

/etc/rc.d/init.d/httpd start

12 Apache ayarlarını kontrol etmek için :

service httpd configtest

veya

/etc/rc.d/init.d/httpd configtest

13 Root dizinindeki dosyaları görmek için

dir

14 Dosya silmek için

rm -f dosyaismi.tar.gz*

15 Sunucu özelliklerini gösterir

cat /proc/cpuinfo

16 rar dosyası açmak


unrar x dosya.rar

sunucunuzda unrar yüklü değilse bunu uygulayın:temizz

wget http://apt.sw.be/packages/unrar/unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm
rpm -Uvh unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm

17 zip dosyası açmak

unzip dosya.zip

18 sunucuda her hangi bir dosya veya dosyaları aramak

locate c99.php

eğer arama yapmaza db yi updete etmemiz lazım ardından araması lazım

updatedb

19 kullanıcı yetkilendirme

chown -R kullanıcı:kullanıcı /home/kullanıcı

Install Zend Optimizer /scripts/installzendopt
Hostname A Entry Missing! /scripts/fixndc then restart bind and apache
Install Cron on New Server /scripts/installrpm anacron vixie-cron ; /etc/rc:temizzd/init.d/crond start
Bandwidth issues /scripts/cleanbw
/scripts/fixwebalizer (To fix problem in webalizer that stop updating stats)
/scripts/fixcommonproblems
/scripts/fixeverything
Fixing Mail List MailMan /usr/local/cpanel/bin/convertmailman2
Reinstall MailMan /scripts/reinstallmailman
Fix Permissions on accounts: /scripts/fixhome
Edit mySQL conf file: pico /etc/my.cnf
Edit php.ini: pico /usr/local/lib/php.ini
Edit Apache Conf: pico /etc/httpd/conf/httpd.conf
Checking Real Time Top Processes Login to SSH and run: top
Run cpanel backup /scripts/cpbackup
To try and fix domain controller: /scripts/fixndc

Quotas /scripts/initquotas – takes a while to run
/scripts/resetquotas
/scripts/fixquotas – takes a while to run

/scripts/adddns Add a Dns Entry
/scripts/addfpmail Install Frontpage Mail Exts
/scripts/addservlets Add JavaServlets to an account (jsp plugin required)
/scripts/adduser Add a User
/scripts/admin Run WHM Lite
/scripts/apachelimits Add Rlimits (cpu and mem limits) to apache:temizz
/scripts/dnstransfer Resync with a master DNS Server
/scripts/editquota Edit A User’s Quota
/scripts/finddev Search For Trojans in /dev
/scripts/findtrojans Locate Trojan Horses
Suggest Usage
/scripts/findtrojans > /var/log/trojans
/scripts/fixtrojans /var/log/trojans
/scripts/fixcartwithsuexec Make Interchange work with suexec
/scripts/fixinterchange Fix Most Problems with Interchange
/scripts/fixtrojans Run on a trojans horse file created by findtrojans to remove them
/scripts/fixwebalizer Run this if a user’s stats stop working
/scripts/fixvaliases Fix a broken valias file
/scripts/hdparamify Turn on DMA and 32bit IDE hard drive access (once per boot)
/scripts/initquotas Re-scan quotas. Usually fixes Disk space display problems
/scripts/initsuexec Turn on SUEXEC (probably a bad idea)
/scripts/installzendopt Fetch + Install Zend Optimizer
/scripts/ipusage Display Ipusage Report
/scripts/killacct Terminate an Account
/scripts/killbadrpms Delete “Security Problem Infested RPMS”
/scripts/mailperm Fix Various Mail Permission Problems
/scripts/mailtroubleshoot Attempt to Troubleshoot a Mail Problem
/scripts/mysqlpasswd Change a Mysql Password
/scripts/quicksecure Kill Potential Security Problem Services
/scripts/rebuildippool Rebuild Ip Address Pool
/scripts/remdefssl Delete Nasty SSL entry in apache default httpd:temizzconf
/scripts/restartsrv Restart a Service (valid services: httpd,proftpd,exim,sshd,cppop,bind,mysql)
/scripts/rpmup Syncup Security Updates from RedHat/Mandrake
/scripts/runlogsnow Force a webalizer/analog update:temizz
/scripts/secureit Remove non-important suid binaries
/scripts/setupfp4 Install Frontpage 4+ on an account:temizz
/scripts/simpleps Return a Simple process list. Useful for finding where cgi scripts are running from:temizz
/scripts/suspendacct Suspend an account
/scripts/sysup Syncup Cpanel RPM Updates
/scripts/unblockip Unblock an IP
/scripts/unsuspendacct UnSuspend an account
/scripts/upcp Update Cpanel
/scripts/updatenow Update /scripts
/scripts/wwwacct Create a New Account

/scripts/runweblogs account username for awstats to run manually

Sometimes such behavior of apache/httpd (taking more and more memory until it dies or crashes the server) can be caused by corrupted MySQL database. Try to do the following:
1) Kill the mysql server
/etc/rc.d/init.d/mysql stop

2) Repair all SQL databases:
myisamchk -r /var/lib/mysql/*/*.MYI

3) Start mysql again:
/etc/rc.d/init.d/mysql start

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Daha Fazlası

Linux / Centos Tarih, Saat Ayarlama

Linux / Centos veya Fedora sistemlerde aşağıdaki komutlar ile saat, tarih güncellemesi...

Linux SSH Toplu Dosya Silme İşlemi

Linux işletim sistemlerinde ssh üzerinden toplu dosya silme işlemi yapabilirsiniz. Aşağıdaki...

FreeBSD Üzerinde MySQL 5.5 Kurulum Hatası Çözümü

Bilindiği üzere FreeBSD 6.x, 7.x, 8.x, 9.x ve 10.x sürümlerinin destek süreleri doldu. Bu şu...

Ubuntu Güncelleme Komutları

Ubuntu işletim sisteminizi aşağıdaki komutlar ile güncelleyebilirsiniz ;sudo apt-get updatesudo...

Plesk Panel open_basedir Hatası Çözümü

Plesk Panel de aşağıdaki gibi bir hata alır iseniz;Severity: WarningMessage: is_dir():...